EU projekt "S(p)retni roditelji - sretno dijete"


Nositelj projekta: Najsretnija beba Hrvatska

Razdoblje provedbe: od studenog 2021. do studenog 2022.


Ukupna vrijednost projekta: 462.975,00 kn

Iznos koji sufinancira EU: 393.528,75 kn

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Iznos koji sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske: 69.446,25 kn

Naziv poziva: Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice
Najsretnija beba Hrvatska je ostvarila veliki uspjeh. Sudjelovala je na natječaju i osigurala sredstva za cjelogodišnji projekt "S(p)retni roditelji - sretno dijete“. Projekt se provodi u suradnji s partnerskom udrugom Abeceda roditeljstva, OŠ Mihaela Šiloboda i dječjim vrtićem Čarobna kućica. Ovim projektom ćemo ojačati naše kapacitete za vođenje budućih projekata naše organizacije. Cilj projekta je unaprijediti kapacitete 2 OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama. Krajnji korisnici su roditelji i djeca/mladi s problemima u ponašanju te osobe zaposlene u odgojno obrazovnim institucijama koje se u svom svakodnevnom radu susreću s problemima kod djece i mladih.


U sklopu projekta:

  1. Izradit će se i mapiranje potreba i usluga lokalne zajednice za upravljanje kriznim situacijama u svrhu međusobne suradnje te razvoja zajedničkih programa i usluga prijavitelja, partnera, lokalnih institucija i drugih OCD-ova što će doprinijeti razvoju civilnog društva u Hrvatskoj.
  2. Izradit će se 2 programa za rad s roditeljima te s nastavnicima/odgojiteljima u kriznim situacijama.
  3. Izradit će se 10 videa za podršku roditeljima u kriznim situacijama te za veću vidljivost udruga.
  4. Izradit će se priručnik za krizno komuniciranje učitelja i odgojitelja.
  5. Provest će se 50 besplatnih radionica za roditelje.

U sklopu projekta provodimo anoniman upitnik za roditelje/skrbnike dostupan na linku: upitnik.
Sadržaj mrežne stranice isključiva je odgovornost udruge Najsretnija beba Hrvatska.
Za više o EU fondovima doznajte na esf.hr i strukturnifondovi.hr